Αντλήσεις Υδάτων

 
 
Η πλημμύρα σε υπόγεια οφείλεται κυρίως σε έντονη βροχόπτωση από ελλιπή στεγανοποίηση των στεγανολεκάνων τοιχείων, διαρροές νερού από βουλωμένη ή σπασμένη αποχέτευση, διαρροή από σωληνώσεις, φραγμένα ή καθόλου φρεάτια με πρόβλημα στον σχεδιασμό και την εγκατάσταση δύκτιου αποχέτευσης.

Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας MASKOULIS στα Σπάτα, με υπερσύγχρονα οχήματα και αντλίες αναρρόφησης μπορει να απομακρύνει τεράστιους όγκους υδάτων μέσα σε λίγα λεπτά, από κατοικίες και καταστήματα. Βρισκομαστε πάντα δίπλα σας για την συλλογή ομβρίων, καθαρών η ακάθαρτων υδάτων, εξυπηρετώντας άμεσα και χωρίς φθορές σε όλη την Αττική.